OrganiserenHeader

Uw functiehuis op orde in het primair onderwijs? Doe een Quick Scan

De cao voor het primair onderwijs 2019-2020 geeft nieuwe voorbeeldfuncties voor directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Deze nieuwe functies, in combinatie met de nieuwe lerarenfuncties die in 2018 al werden gepresenteerd, bieden kansen voor innovatief hr-beleid: medewerkers sterker binden, hun professionele ontwikkeling stimuleren en makkelijker nieuw talent aantrekken voor nog beter onderwijs.

De nieuwe voorbeeldfuncties scheppen de mogelijkheid om de functies op meerdere niveaus te ontwerpen en op te nemen in het functiehuis. Ze geven een leidraad voor het bespreken van ieders (resultaat)verantwoordelijkheid en bijdrage aan het onderwijs. Het goede gesprek wordt daarmee beter gefaciliteerd.

Snel en goed op weg

Een actueel functiehuis met functies die up-to-date zijn, is een vitaal onderdeel van goed hr-beleid. We constateren echter dat sommige onderwijsorganisaties drempelvrees ervaren om met het actualiseren van het functiehuis aan de slag te gaan.

Om u snel en goed op weg te helpen, heeft Leeuwendaal de Quickscan Functiehuis ontwikkeld. We analyseren het huidige functiehuis in relatie tot de nieuwe functiebeschrijvingen en geven antwoord op de vraag of er grote veranderingen nodig zijn of dat kleine aanpassingen volstaan. Indien u dat wenst, rekenen we voor u ook de financiële consequenties in de loonkosten door en de gevolgen daarvan voor de exploitatie en de begroting.

De uitkomsten van de Quickscan Functiehuis presenteren we aan het bestuur, uw hr-afdeling en het medezeggenschap. We geven een goed gefundeerd en bondig advies. Daarmee heeft u een duidelijk overzicht en een goed inzicht aan de hand waarvan u in de verschillende gremia het actualiseren van uw functiehuis kunt bespreken.

Wilt u liever zelf aan de slag met de quickscan? Ook dat is mogelijk: we bieden u dan een doe-het-zelfversie aan met een uitvoerige toelichting. Hiermee kunt u zelf de analyse uitvoeren en de bevindingen bespreken met een deskundige adviseur.

Meer informatie?

Paul Janssen

Adviseur

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven.…

Mobiel: 06 5332 5092

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Close Menu