OrganiserenHeader

Ontwikkelingen in het onderwijsrecht

Onlangs is de Kroniek Arbeidsrecht in het onderwijs in School en Wet verschenen. Anne Dekkers (Leeuwendaal) schreef daarin een artikel waarin zij de ontwikkelingen in het onderwijsrecht van de afgelopen tijd bespreekt. Zij gaat in op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet arbeidsmarkt in balans, de nieuwe cao in het primair onderwijs, de veranderingen bij het Vervangingsfonds en Participatiefonds en recente jurisprudentie. Dit is een korte samenvatting, u vindt de link naar het volledige artikel hieronder.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is in werking getreden op 1 januari 2020 en is bedoeld om de rechtspositie van ambtenaren gelijk te trekken met die van werknemers in het burgerlijk recht. De aanstelling van de ambtenaar is omgezet in een arbeidsovereenkomst, waarop een cao van toepassing is. Het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs is hiermee verdwenen, of toch niet helemaal?

De Wet arbeidsmarkt in balans is ook op 1 januari 2020 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen zijn de verruiming van de ketenregeling, de introductie van de cumulatiegrond en de berekening van de transitievergoeding. Daarnaast wijzigt er het een en ander voor oproepkrachten en payrollmedewerkers en verandert de WW-premie voor werkgevers na het aanbieden van een vast dienstverband.

De nieuwe cao po is per 1 maart 2020 in werking getreden en loopt tot en met 31 oktober 2020. Afgesproken is onder andere dat alle medewerkers een salarisverhoging krijgen, de positie en beloning van schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel geactualiseerd wordt en er van-werk-naar-werkbegeleiding bij dreigend ontslag geldt in geval van bedrijfseconomische gronden.

Bij het Vervangingsfonds en het Participatiefonds staat een aantal veranderingen op stapel: de wettelijke vereveningstaak van het Vervangingsfonds zal worden beëindigd, wat betekent dat alle schoolbesturen de vervangingskosten van ziek onderwijspersoneel zelf moeten dragen. De werkwijze van het Participatiefonds wordt vereenvoudigd; het aantal vergoedingsgronden wordt teruggebracht en wordt er meer van schoolbesturen verwacht om werkloosheid te voorkomen.

Speciale aandacht is er in het artikel voor een aantal interessante uitspraken, onder meer over de mogelijkheid van een transitievergoeding bij een ontslag op staande voet, het recht op een gedeeltelijke transitievergoeding en het einde aan de praktijk van de slapende dienstverbanden.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer lezen? Klik op deze link voor het gehele artikel. Voor meer informatie kunt u terecht bij de auteur van het artikel, mr. Anne Dekkers, of bij een van de andere juridisch adviseurs van Leeuwendaal.

mr. Anne Dekkers

Juridisch adviseur

Anne is een aantal jaren werkzaam geweest als arbeidsrechtjurist bij een vakorganisatie en bijna tien jaar als advocaat op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht, met name binnen het onderwijs. Sinds 2016 is Anne werkzaam bij Leeuwendaal. Als juridisch adviseur staat Anne haar klanten bij op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht, met de nadruk op het onderwijsrecht, in brede zin.…

Mobiel: 06 4544 4168

 

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu