Icoon voor Leeuwendaal specialisme Versterken

Diversiteit in raden van bestuur en raden van toezicht

Beste lezer,

In samenwerking met adviesbureau Leeuwendaal B.V. en de Universiteit van Amsterdam zouden wij u graag willen betrekken bij een onderzoek over het thema ‘Diversiteit in raden van bestuur en raden van toezicht’.
Diversiteit is een belangrijk onderwerp, niet alleen in de maatschappij maar ook in het bedrijfsleven. Hoewel organisaties steeds meer divers worden, blijft diversiteit in de hoogste bestuurlijke organen achterlopen. De competitieve voordelen van diversiteit voor zowel non-profit organisaties (economische voordelen) als bestuursleden (verbeterde beslissingen) zorgen er echter voor dat diversiteit in bestuursraden belangrijker is dan ooit. Het huidige onderzoek toetst via een online vragenlijst en eventuele aanvullende interviews de relatie tussen culturele diversiteit en de attitude ten opzichte van een diversiteitsbeleid en de implementatie intentie binnen raden van toezicht en raden van bestuur.
Met de bevindingen hopen wij inzicht te krijgen in hoe culturele diversiteit invloed kan uitoefenen op de attitude ten opzichte van diversiteitsbeleid. Dit kan als handvat dienen voor het implementeren van een diversiteitsbeleid en zou significante voordelen voor organisaties kunnen opleveren.
Wij hopen op uw medewerking. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Start hier.

Wij danken u op voorhand zeer hartelijk voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Anouk Nijman en Dagmar van der Heijde

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu