AlgemeenHeader

Leeuwendaal is nu CMC Firm

Leeuwendaal heeft het keurmerk CMC Firm behaald. Daarmee behoren we tot de wereldwijde top van ondernemingen op het gebied van organisatieadvies. Het CMC Firm keurmerk is internationaal de hoogste erkenning van kwaliteit en professionaliteit in management consulting.

Leeuwendaal is nu CMC Firm

De hoogste internationale standaarden

Om in aanmerking te komen voor CMC Firm moeten organisatieadviesbureaus aan de strengste voorwaarden voldoen. Ze dienen bijvoorbeeld aantoonbaar hoge eisen te stellen aan hun projectresultaten en aan de interne continuïteit en aan de stabiliteit. Ook het naleven van een gedragscode voor de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming is een belangrijk criterium voor het ICMCI bij het toekennen van de CMC Firm certificering.
Met deze erkenning bouwen we voort op de reeds eerder behaalde status van geaccrediteerd ACP-bureau en op de opbouw van ons interne CMC programma. Deze internationale status van CMC Firm biedt u als opdrachtgever de zekerheid dat uw Leeuwendaal-organisatieadviseurs werken volgens de hoogste internationale standaarden.

 

Contact en informatie

Laurens Zwaan is graag bereid vragen over CMC Firm, ACP  en individuele CMC certificering te beantwoorden.

Laurens Zwaan

Adviseur

Laurens Zwaan (PhD) is senior organisatieadviseur (CMC gecertificeerd). Hij was in 1990 betrokken bij de start van Leeuwendaal. Hij heeft eerst vele jaren in uiteenlopende HR-projecten geparticipeerd of deze geleid. Na zijn postdoctorale opleiding managementconsultant heeft hij zijn aandacht verlegd naar organisatievraagstukken, soms op het snijvlak organisatiekunde en HR, dan weer op het snijvlak organisatie- en bestuurskunde.…

Mobiel: 06 2158 0730

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu