Ontwikkelen van mensen in organisaties

Diepgang zonder tranen

Zelfstandig trainer en coach Pauline van der Mik volgde in januari 2019 de Versnelde Opleiding Strengthscoaching (VOS) bij Leeuwendaal. Vandaag bekend als de Gallup Global Strengths Coach opleiding (GGSC). Leeuwendaal verzorgt namens Gallup deze opleiding in het Nederlands, met Nederlandstalige trainers en met Nederlandstalig materiaal. Wij blikken met Pauline terug op de opleiding en we zijn nieuwsgierig welke plek CliftonStrengths nu inneemt in haar repertoire.

Jij mag je Gallup-Certified Strengths Coach noemen. Hoe kwam de opleiding op jouw pad?
Ik werk al bijna twintig jaar als zzp’er. In mijn trainingen, coaching en intervisie is communicatie het sleutelwoord. Ik richt mij op het verbeteren van gespreksvaardigheden, het bevorderen van teamsamenwerking en het versterken van het leiderschap. Daarbij gebruik ik een aantal – niet heel veel hoor – instrumenten en modellen. Een collega van mij had in Londen de ASC gevolgd en was daar heel enthousiast over. Een groot deel  van wat er in die opleiding aan bod kwam, was nieuw voor hem en ook nog eens heel genuanceerd. Toen dacht ik: daar wil ik meer van weten. Wat mij er direct in aansprak, was de positieve insteek. Het draait om je kwaliteiten en hoe je die nog kunt versterken. Ik vond het heel prettig dat ik de opleiding in het Nederlands kon volgen. De VOS dus, met Nederlandstalig materiaal, Nederlandse cases en Nederlandstalige trainers. En dus heb ik mij ingeschreven voor de editie van januari 2019.

Pauline van der Mik

Hoe heb je de opleiding ervaren?
Heel positief. Wat voor mijn collega gold, gold ook voor mij: een groot deel  was nieuw en de methode is inderdaad heel rijk en genuanceerd. We hadden een mooie, gemêleerde groep. Daar zaten ZZP’ers tussen maar ook mensen vanuit allerlei profit en non-profit organisaties. Twaalf mensen in totaal, dat is heel luxe.
Het was écht een pittige week, van half negen tot vijf, kleine pauzes, flink aanpoten, ’s avonds ook nog huiswerk te doen. Maar na die week merkte ik tot mijn verbazing dat ik helemaal niet afgepeigerd was. Ik zat juist vol energie. En dat komt doordat je het hebt over je kwaliteiten en hoe je die nog beter kunt ontwikkelen en benutten.

‘Diepgang zonder tranen’, zei je in de evaluatie na afloop. Wat bedoelde je daarmee?
Je bent in dit soort trainingen en opleidingen als groep altijd heel intensief met elkaar bezig en in oefeningen deel je je eigen verhaal en je eigen voorbeelden. Als je dan dingen bij elkaar doorprikt, is dat best confronterend en kan het emotioneel worden. Deze opleiding ging ook heel diep, maar het ging steeds over je eigen krachten en niet over je tekortkomingen. Het gaat over alles wat er juist wel goed gaat en hoe je dat nog beter kunt inzetten, hoe je kunt excelleren. Dat is heel positief en activerend. Je blijft niet aangeslagen achter maar je wordt er juist blij van omdat je ontdekt: o ja, dit moet ik dus zó doen.
Het heeft mij geleerd om te waarderen waar ik goed in ben en te accepteren wat ik nu eenmaal minder goed kan. Zo heeft de opleiding mij geholpen om beter te focussen op mijn talent in plaats van energie te verspillen aan dingen die gewoon niet zo goed bij me passen. Ik heb dus niet alleen een nieuwe methode ontdekt en mij eigen gemaakt, maar ik heb vooral ook mezelf nog beter leren kennen.

Hoe zet je CliftonStrengths in voor individuele coaching?
Ik zet het nu vaak in bij nieuwe coachees. Je start met CliftonStrengths echt vanuit een andere, positieve insteek. Mensen die individuele coaching willen, komen meestal binnen met een probleem. Iets wat niet goed gaat. Bijvoorbeeld: hoe ga ik om met dominante mensen? Met CliftonStrengths begin je niet bij dat probleem, maar bij de kwaliteiten van die persoon. En dan vind je de strengths die hem of haar helpen om dat probleem zo goed mogelijk op te lossen.
Ik laat coachees de CliftonStrengths invullen en laat ze heel aandachtig, met een markeerstift in de hand, het rapport lezen. En dat werkt heel goed bij mensen die wat onzeker zijn. Opeens zien ze al die dingen waar ze juist wel sterk in zijn, dat geeft meteen een veel betere start voor het coachingstraject.

Je doet ook veel teamcoaching, wat zijn je ervaringen daarbij met CliftonStrengths?
Teamtrajecten vind ik erg leuk om te doen, ik heb er nu een paar gedaan met CliftonStrengths. Dan ga je ook aan de slag met het teamgrid en met de domeinen die meer of minder vertegenwoordigd zijn. Daar heb ik nog wel wat in te leren hoor, ik ben nog lang niet door alle materiaal heen.
Ik heb recent een team van een school gehad, elf mensen die ik allemaal hun Top 5 strengths aan elkaar liet presenteren, ieder op z’n eigen manier. Daarbij moesten ze één thema echt uitdiepen. Dat werkte super en het leidde tot veel herkenning: ‘O ja, dat zie ik jou inderdaad zo doen’. En dan gaan mensen zelf benoemen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. ‘Ik wil wel in de commissie nieuwe leermethoden ontwikkelen want ik houd ervan om dingen heel goed uit te zoeken en wil alles altijd heel grondig doen.’ En dan zegt een ander: ‘O nee, dat vind ik juist verschrikkelijk, zet mij vooral in op iets dat heel ad hoc is en waarbij je moet improviseren.’ Mensen vinden voor zichzelf en elkaar heel makkelijk de plek waarop iedereen echt tot z’n recht komt. En als je dan samen het teamgrid bekijkt, zie je heel mooi de grijze randen, de dingen die ze niet samen hebben ingevuld. Je kunt van daaruit makkelijker de vertaalslag maken naar het beleid. Er valt zoveel uit te halen.

Zou je de opleiding aanbevelen aan collega-coaches?
Zeker. Kijk, je kunt CliftonStrengths ook inkopen en inzetten zonder de opleiding te volgen. Maar het probleem is dat je dan maar een heel oppervlakkig begrip hebt van de materie. Je moet die opleiding doorlopen om er echt alles uit te halen, je erin verdiepen. Dan leer je het systeem heel goed kennen en toepassen. Het is eigenlijk ook geen coachopleiding, denk ik. Het gaat vooral om het begrip van de materie, jouw coachingsvaardigheden komen daar nog bovenop.
Het is een mooie methode die ik echt gebruik in de praktijk. Commercieel is het voor mij ook aantrekkelijk, zeker voor teamtrajecten. Je onderscheidt je als Gallup-Certified Strengths Coach. Ik heb er al flink wat werk in gehad en daar gaat nog wel meer van komen.

Meer informatie?

Alle informatie over de Gallup Global Strengths Coach opleiding en de mogelijkheid om u in te schrijven voor de eerstvolgende editie vindt u op deze pagina.

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu