AlgemeenHeader

Het nieuwe gezicht van Leeuwendaal

Leeuwendaal heeft een nieuw gezicht. Het logo en de website kregen een complete makeover. Samen met de nieuwe pay-off – ‘lekker werken, prima presteren’ – vertellen ze het vernieuwde verhaal van het HR-adviesbureau. “We hebben veel denkwerk verricht dat ons tot een aanzienlijk scherpere formulering van onze boodschap en onze belofte heeft gevoerd”, vertelt marketingdirecteur Marcel Maassen. “Onze nieuwe huisstijl staat symbool voor wie we zijn en wat we te bieden hebben.”

Dit artikel verscheen op 11-12-2019 op Consultancy.nl

Sinds de oprichting in 1991 is Leeuwendaal uitgegroeid tot één van de toonaangevende HR-adviseurs van ons land. Het bureau – dat hoofdzakelijk werkt voor opdrachtgevers uit de (semi-)publieke sector – onderscheidt zich met zijn ‘strength based’-benadering. De laatste jaren wist het deze aanpak nog eens flink te versterken, onder meer dankzij de intensieve samenwerking met het Amerikaanse Gallup. Vandaag de dag bestaat het team van Leeuwendaal uit zo’n 170 professionals. 

“Deze rebranding zou je de sluitsteen kunnen noemen van de ontwikkeling die Leeuwendaal in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt”, vertelt Maassen over de nieuwe huisstijl. “Ten tijde van de vorige rebranding, acht jaar geleden, stonden we voor de uitdaging om de diverse adviesgroepen binnen ons bureau stevig met elkaar te vervlechten. We wilden opdrachtgevers nog beter bedienen met integrale oplossingen vanuit een multidisciplinaire benadering. In het logo waarvan we nu afscheid hebben genomen, symboliseerden de kleuren die adviesgroepen.”

Eenheid

“We zijn nu een forse stap verder in onze ontwikkeling”, geeft Maassen aan, waarbij hij uitlegt dat de nieuwe huisstijl uitdrukking moet geven aan de eenheid die bij die ontwikkeling hoort: “Adviseurs uit diverse disciplines werken nauw met elkaar samen, de grenzen tussen de adviesgroepen zijn vervaagd. We zijn één en we werken allemaal aan hetzelfde doel: publieke organisaties helpen om hun performance te verbeteren.”
Leeuwendaal onderstreept ontwikkeling met nieuwe huisstijl
“Afgezien van het feit dat elke huisstijl na verloop van jaren wat gedateerd aandoet en een opfrisser nodig heeft, was er dus ook een sterke inhoudelijke motivatie voor deze rebranding”, vervolgt hij. “Ons nieuwe logo symboliseert niet meer de ‘bloedgroepen’ waaruit Leeuwendaal is ontstaan maar staat symbool voor wie we zijn en wat we te bieden hebben. Aan de leeuwinnenkop zijn wij nog steeds zeer gehecht, die hebben we opnieuw ontworpen. In één kleur. De leeuwin kijkt niet meer – een tikkeltje schuw – van je weg, maar kijkt je recht aan: vriendelijk, krachtig.”

Hiermee sluit het logo aan op het nieuwe verhaal van Leeuwendaal. “We vertellen zo krachtig en bondig mogelijk hoe wij publieke organisaties kunnen helpen om hun performance daadwerkelijk te verbeteren. In drie woorden: ontwikkelen, organiseren en versterken.”

De mens

Dit verhaal wordt nu ook verteld op de geheel vernieuwde website. Daarbij legt Leeuwendaal sterk de nadruk op het focusgebied van het bureau: de mens. “Leeuwendaal is een adviesbureau met als specialisatie HR”, legt Maassen uit. “Bij alles wat wij doen draait het om de werkende mens. Dan ligt het voor de hand dat mensen ook een prominente rol vervullen in onze communicatie.”

“Op onze vorige website waren onze eigen mensen al heel zichtbaar maar we vonden dat de mensen voor wie wij werken eigenlijk centraal moeten staan”, gaat hij verder. “In beeldvullende video’s, op desktop althans, op mobiel zij de beelden kleiner, zie je op elke pagina van onze website nu mensen zelfverzekerd en vriendelijk lachend in de camera kijken. Zij symboliseren de mensen met wie we werken en voor wie we werken. Zo divers als de hele publieke sector. En die glimlach… die is natuurlijk inherent aan ‘lekker werken, prima presteren’.”

Lekker werken, prima presteren

Daarmee refereert Maassen aan de nieuwe pay-off van Leeuwendaal. “In een organisatie die mensen inzet op hun talenten gaan lekker werken en prima presteren hand in hand”, licht hij toe. “Onder ‘lekker werken’ verstaan wij: doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt. Als mensen hun talenten kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten zodat deze uitgroeien tot sterke punten (‘strengths’), dan zijn ze in staat om duurzaam te presteren. En dan is werken echt ‘lekker’.”

“Wij passen voor superlatieven. Het is totaal ongeloofwaardig om medewerkers te laten zien die na onze tussenkomst hysterisch van vreugde een flikflak op de werkvloer maken.”

Op deze manier vloeit prima presteren dus voort uit lekker werken: “Als zoveel mogelijk mensen in een organisatie hun strengths kunnen benutten om doelen van het team of de organisatie te realiseren, ontstaat er verbondenheid (engagement) en dat is de motor voor goede prestaties (performance)”, aldus Maassen, die toevoegt dat de slogan in vier woorden samenvat wat Leeuwendaal doet: “Wij helpen organisaties zoveel mogelijk mensen bewust te maken van hun strengths en de wijze waarop zij die kunnen benutten om doelen in hun werk te realiseren, waardoor de verbondenheid toeneemt en er prima prestaties worden geleverd.”

Is prima wel goed genoeg?

Inmiddels is het ongeveer een maand geleden dat Leeuwendaal zijn nieuwe gezicht introduceerde. De eerste reacties zijn volgens Maassen positief. “Onze eigen mensen zijn zeer enthousiast. Dat geldt zowel voor de visuele rebranding als voor de kracht en de eenvoud waarmee we het verhaal van Leeuwendaal vertellen. We communiceren nu veel duidelijker wat de essentie is van ons werk en wat dit organisaties in de publieke sector oplevert.”

Wel was er één discussiepunt, legt Maassen uit: “Dat ‘prima presteren’. Is ‘prima’ wel goed genoeg? Maar prima betekent volgens Van Dale ‘uitstekend’ en dat lijkt ons zeker goed genoeg. Het woord heeft kennelijk in de beleving van een jongere generatie aan kracht ingeboet en betekent voor hun gevoel zoiets als ‘wel oké.’ Maar het is heel veel meer dan dat. En wij passen ervoor om ons te hullen in superlatieven. Het is totaal ongeloofwaardig om medewerkers te laten zien die na onze tussenkomst hysterisch van vreugde een flikflak op de werkvloer maken. Dat is een belofte die geen enkel bureau kan waarmaken en het strookt niet met de bescheiden trots die de Leeuwendalers kenmerkt.”

Maassen geeft tot slot aan dat vanuit de klanten wordt beaamd dat de nieuwe huisstijl naadloos aansluit op de dienstverlening van Leeuwendaal: “De reacties van (nieuwe) opdrachtgevers vormden voor ons echt de bevestiging dat we in de afgelopen jaren de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. De redenen waarom zij voor ons hebben gekozen zien ze veel sterker dan voorheen weerspiegeld in onze website. In onze dienstverlening liepen we echt al vooruit op de wijze waarop we ons presenteerden maar nu lopen we weer synchroon.”

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu