Ontwikkelen van mensen in organisaties

Zo kunnen leidinggevenden burn-out van medewerkers voorkomen

de Volkskrant Hoe opgebrand is Nederland cover Sir Edmund Leeuwendaal Gallup over burnoutOnlangs (5-1-2019) bracht de Volkskrant een uitvoerig verhaal over burn-out met als titel Hoe opgebrand is Nederland? Er is geen sprake van een epidemie, maar burn-out komt wel zeer vaak voor. En het ergste is: het treft steeds vaker jonge mensen, tot studenten aan toe. Gallup deed uitgebreid onderzoek naar dit fenomeen en wijdde er een zeer lezenswaardige driedelige artikelserie aan. Wij zoomen in op de leidinggevende: wat kan hij of zij doen om burn-out te voorkomen?

Cruciale rol

Natuurlijk kan de individuele werknemer zich wapenen tegen een burn-out en heeft ook de organisatie hierin een belangrijke taak. Maar de leidinggevenden spelen echt een cruciale rol. Zij zijn verantwoordelijk voor het bevorderen van positieve werknemerservaringen en voor het elimineren van stressfactoren op het werk. Dit kunnen zij doen om burn-out te voorkomen.

1. Luister naar werkgerelateerde problemen
Teveel medewerkers vinden hiervoor nauwelijks of geen gehoor bij hun leidinggevende. Medewerkers van wie de leidinggevende wél openstaat voor werkgerelateerde problemen, hebben 62% minder kans op burn-outklachten.

2. Stimuleer teamwork
Collega’s begrijpen elkaar vaak beter en ze snappen beter welke stress het werk met zich meebrengt. Managers moeten daarom een omgeving creëren waarbinnen teamwerk gedijt, waarin mensen elkaar helpen en elke medewerker een collega heeft die écht bereid is om te luisteren.

3. Zorg dat ieders mening telt
Leidinggevenden moeten actief naar meningen en ideeën van werknemers vragen. Medewerkers die het gevoel hebben dat hun mening telt, voelen zich belangrijk, voelen zich deel van het team en nemen meer verantwoordelijkheid voor hun prestaties. Dit vermindert het burn-outrisico. Het werk overkomt hen niet, ze hebben er controle over.

4. Maak werk doelgericht
Medewerkers raken aanzienlijk minder snel opgebrand wanneer ze hun werk kunnen koppelen aan de missie en aan concrete doelen van de organisatie. Mensen werken niet alleen voor een salaris, maar ze willen ook betekenisvol zijn in wat ze doen. Het is een belangrijke taak van de leidinggevende om zijn medewerkers te laten zien dat hun bijdragen écht een verschil maken.

5. Focus op strengths-based feedback en ontwikkeling
Medewerkers die kunnen doen waar ze goed in zijn, hebben 57% minder kans op een burn-out. Het is daarom belangrijk dat iedere leidinggevende de strengths van zijn mensen kent en hen complimenteert met wat ze goed doen. Door hen te helpen om hun natuurlijke talenten zoveel mogelijk te benutten in hun rol en in hun taken, haalt de leidinggevende het beste uit zijn mensen. Het enthousiasme en optimisme dat gepaard gaat met strengths-based werken, vermindert het risico op stress en burn-out aanzienlijk. Medewerkers ervaren hun werk niet als een last, maar verheugen zich op hun volgende succes.

Lees hier het hele (Engelstalig) artikel.

Deel dit nieuws

Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email
Share on whatsapp
Sluit Menu