Privacy statement Talentendag Transavia


Wie zijn wij?

Higher is een integraal HR-adviesbureau voor de private sector.
De adviesgroep Psychologie en Assessments biedt dienstverlening op het gebied van individuele, team- en organisatieontwikkeling. We verzorgen assessments, traineeprogramma’s, (loopbaan)coaching en (grootschalige) selectie- en plaatsingsprocedures.

De Talentendag

Je komt voor de Talentendag van Transavia. Deze dag bestaat uit verschillende intensieve en inspirerende onderdelen. Je krijgt zicht op jouw talenten en in hoeverre de functie van Cabin Attendant of Purser binnen Transavia daarbij aansluit.
Ten behoeve van de Talentendag worden onderdelen (digitaal) van tevoren thuis gemaakt en later bij ons op locatie. Alle digitale onderdelen verlopen via onze online omgeving (portal) waarin je zo dadelijk inlogt. Ook de afronding van de Talentendag vindt plaats in de portal.

Persoonsgegevens

Om de Talentendag uit te voeren leggen we persoonsgegevens van je vast:

  • NAW-gegevens voor het leggen van contact en om je te kunnen informeren over de voortgang.
  • Curriculum vitae: dit wordt gebruikt als input voor het interview met de psycholoog.
  • De resultaten van persoonlijkheidsvragenlijsten, interview, capaciteitentests, taaltoets en praktijkopdrachten vormen de basis van het eindrapport van de Talentendag.
  • We vragen je naar relevante bijzondere omstandigheden die te maken hebben met de inrichting van de Talentendag, zoals een lichamelijke beperking, dyslexie of andere fysieke of psychologische omstandigheden. Het doel van het opvragen van deze gegevens is het creëren van ideale omstandigheden.

De volgende persoonsgegevens gebruiken we, maar leggen we niet vast:

  • Legitimatiebewijs: dit willen wij vooraf inzien om te kunnen vaststellen dat de juiste persoon aan de Talentendag deelneemt.
Persoonsgegeven Doel Grondslag gegevensverwerking* Bewaren of inzien
NAW-gegevens Contact leggen en informatie over voortgang Gerechtvaardigd belang Bewaren
CV T.b.v. interview met psycholoog Gerechtvaardigd belang Bewaren
Resultaten van vragenlijsten en interview T.b.v. opstellen eindrapport Uitdrukkelijke toestemming Bewaren
Bijzondere omstandigheden (indien van toepassing) Creëren van optimale omstandigheden Uitdrukkelijke toestemming Bewaren
Legitimatiebewijs Identificatie juiste deelnemer Gerechtvaardigd belang Inzien

 

*Met gerechtvaardigd belang wordt bedoeld dat deze persoonsgegevens benodigd zijn om de Talentendag uit te kunnen voeren. Voor bijzondere persoonsgegevens hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Wie kan er bij jouw gegevens?

  • Higher: jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de psychologen en ondersteunend medewerkers van Higher die rechtstreeks bij jouw Talentendag zijn betrokken.
  • Testleverancier: om de Talentendag uit te voeren maken wij gebruik van onze externe leverancier Eelloo. Deze stelt de portal ter beschikking, waarbinnen je jouw e-portfolio aantreft.
    Met Eelloo hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, met daarin o.a. afspraken over beveiliging en bewaarbeleid. Higher blijft te allen tijde verantwoordelijk voor jouw gegevens.
  • Transavia: je hebt zelf de regie over het delen van jouw resultaten met Transavia. Je kunt jouw eindrapport downloaden en zelf delen met Transavia. Natuurlijk kun je ook de keuze maken om jouw resultaten niet te delen.

Beveiliging

Beveiliging kent voor ons twee aspecten: techniek en gedrag.

Techniek: de Talentendag verloopt volledig via de afgeschermde portal. De toegang hiertoe wordt door ons strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden. We werken volgens de principes van ‘privacy by design’. Zodoende hebben we maximale grip op de beveiliging van de persoonsgegevens. Vanzelfsprekend is Eelloo gecertificeerd conform ISO 27001.

Gedrag: Higher besteedt veel aandacht aan het bewust maken van medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Alle medewerkers worden getraind in de do’s en don’ts rondom dit onderwerp.

Bewaartermijn

Jouw digitale dossier bewaren wij standaard 1 jaar na datum Talentendag. Daarna wordt het vernietigd. Overigens heb je de mogelijkheid om je dossier eerder te laten vernietigen. Het verwijderen is definitief: daarna kan niemand meer bij jouw gegevens, inclusief jijzelf.
Voordat wij jouw e-portfolio verwijderen, anonimiseren wij jouw gegevens om te gebruiken voor intern onderzoek. Dit onderzoek voeren wij uit ten behoeve van continue kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening. Deze gegevens zijn nooit meer te herleiden naar een persoon.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Als deelnemer heb je te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je Higher op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien of ze helemaal te verwijderen. Ook kun je ons vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren.

Toestemming en vrije wil

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Higher omgaat met jouw persoonsgegevens bij deelname aan de Talentendag. Wij gaan je vragen expliciet je toestemming kenbaar te maken met betrekking tot onze manier van werken.
Wij willen benadrukken dat je geheel vrij bent om wel of niet aan de Talentendag deel te nemen en wel of niet bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Vragen?

Mocht je vragen of twijfels hebben, neem dan contact op met het projectbureau Psychologie van Higher via 088-0086820. Wij verwachten dat zij de meeste vragen direct kunnen beantwoorden. Als zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze je doorverwijzen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088-0086890 of via privacy@higher.nl. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemmingsverklaring deelnemer

Door ‘Akkoord’ aan te vinken geef je Higher toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de Talentendag.

Als je geen toestemming geeft, geef je aan dat je niet wilt dat je gegevens gedeeld worden met Higher. Dit betekent dat je niet kunt deelnemen aan de Talentendag.
We willen graag met je in contact treden om de verdere gang van zaken te bespreken, bijvoorbeeld over het verwijderen van je gegevens.
We vragen je om te bellen naar ons projectbureau (088-0086820).