Privacy statement Leeuwendaal inzake CliftonStrengths


Wie zijn wij?

Leeuwendaal is een integraal HR-adviesbureau voor de publieke sector. We bieden o.a. dienstverlening op het gebied van assessments, talent- en teamontwikkeling, coaching en training. Leeuwendaal is gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 27001.

Leeuwendaal en Gallup hebben een partnership gesloten voor de toepassing van CliftonStrengths in Nederland. CliftonStrengths is een befaamd instrument om mensen hun sterke punten te laten identificeren, ontwikkelen en waarderen. Deze benadering gaat ervan uit dat het versterken van je sterke punten aanzienlijk meer oplevert dan het repareren van je zwaktes. Organisaties die strengths-based opereren, blijken significant succesvoller.

CliftonStrengths

Je gaat straks de CliftonStrengths vragenlijst invullen. Dit instrument geeft je inzicht in jouw strengths profiel, met de talentthema’s in jouw unieke volgorde. CliftonStrengths geeft je ook beproefde strengths-based strategieën om je verder te ontwikkelen.
Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je jouw persoonlijke rapportages, handvatten voor ontwikkeling en inspiratiemateriaal.

Persoonsgegevens

Bij het maken van CliftonStrengths leggen we de volgende persoonsgegevens van je vast:

Persoonsgegeven Doel Grondslag gegevensverwerking*
NAW en e-mailadres Contact leggen en aanmaken account Gerechtvaardigd belang
Ingevulde vragenlijst T.b.v. genereren CliftonStrengths rapport Gerechtvaardigd belang

 

*Met gerechtvaardigd belang wordt bedoeld dat deze persoonsgegevens benodigd zijn om de CliftonStrengths vragenlijst te verwerken en rapportages te genereren.

Wie kan er bij jouw gegevens?

  • Leeuwendaal: jouw gegevens zijn slechts toegankelijk voor de coaches, trainers en ondersteunend medewerkers van Leeuwendaal die rechtstreeks bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Zij hebben geen toegang tot de individuele antwoorden op de vragen, maar wel tot het uiteindelijke resultaat: jouw talentthema’s, in de voor jou unieke volgorde.
  • Gallup: als leverancier van de vragenlijst en verwerker van de data kan Gallup bij al jouw gegevens. Met Gallup hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, met daarin o.a. afspraken over beveiliging en bewaarbeleid. Leeuwendaal blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens in CliftonStrengths. Gallup is een internationaal research- en consultancybedrijf, met de hoofdvestiging in de USA.

En afhankelijk van het soort opdracht dat Leeuwendaal voor een opdrachtgever uitvoert:

  • Opdrachtgever van Leeuwendaal: wanneer de resultaten van CliftonStrengths op verzoek van de opdrachtgever op team- of organisatieniveau worden gebruikt (bijvoorbeeld teamontwikkeling, groepsanalyse en teambegeleiding), delen we jouw resultaten met relevante betrokkenen bij deze opdrachtgever (bijvoorbeeld HR, jouw leidinggevende, jouw team). Heb je hier bezwaar tegen, dan is het te allen tijde mogelijk om het delen met anderen stop te zetten. Jouw individuele resultaten blijven dan nog steeds voor jou beschikbaar. Neem hiervoor contact op met gallupinfo@leeuwendaal.nl. Zo lang je CliftonStrengths uitsluitend hebt ingevuld voor individuele doeleinden (bijvoorbeeld coaching of een assessment), worden je resultaten niet gedeeld met de opdrachtgever.
  • Deelnemers aan opleidingen: Leeuwendaal is partner van Gallup voor het verzorgen van de Gallup opleidingen voor het werken met CliftonStrengths in Nederland. Wanneer de resultaten van CliftonStrengths in deze opleidingen worden gebruikt, vragen we je voor aanvang van de opleiding om toestemming om de resultaten te delen met de andere deelnemers. Het gebruik van de resultaten is een essentieel onderdeel van de opleidingen.

Beveiliging

Beveiliging kent voor ons twee aspecten: techniek en gedrag.

Techniek: de CliftonStrengths vragenlijst wordt ingevuld in de portal van Gallup. De toegang hiertoe
wordt strikt beveiligd volgens de laatste technische standaarden en volgens de principes van ‘privacy by design’. Gallup is gecertificeerd conform ISO 27001. Uiteraard heeft Leeuwendaal een verwerkersovereenkomst afgesloten met Gallup.

Gedrag: Leeuwendaal en Gallup besteden veel aandacht aan het bewust maken van medewerkers waar het gaat om bescherming van persoonsgegevens in de praktijk. Alle medewerkers worden jaarlijks getraind in de do’s en don’ts rondom dit onderwerp.

Bewaartermijn

CliftonStrengths is bedoeld als persoonlijk ontwikkelingsinstrument. Vanuit onze visie dat je blijft leren en ontwikkelen en dat je talentthema’s daarbij een hefboom vormen, blijven je gegevens beschikbaar totdat jij ons actief vraagt ze te verwijderen. Dat kun je op elk gewenst moment doen.

Bewaarlocatie

Jouw gegevens worden bewaard op de servers van Gallup in Duitsland. De AVG is van toepassing.

Recht op inzage, wijziging en verwijdering

Als deelnemer heb je te allen tijde regie over je eigen gegevens. Dit betekent dat je Leeuwendaal op ieder moment kunt vragen jouw persoonsgegevens in te zien of ze helemaal te verwijderen. Ook kun je ons vragen feitelijke onjuistheden te corrigeren. Leeuwendaal zal Gallup dan opdracht geven jouw verzoek te verwerken.

Vrijwillige deelname

In dit document hebben wij je uitgelegd hoe Leeuwendaal omgaat met jouw persoonsgegevens bij deelname aan CliftonStrengths. Wij willen benadrukken dat je geheel vrij bent om wel of niet aan CliftonStrengths deel te nemen.

Vragen?

Mocht je vragen of twijfels hebben, neem dan contact op met de projectcoördinatie Gallup bij Leeuwendaal via 088 00 868 00 of via gallupinfo@leeuwendaal.nl. Wij verwachten dat zij de meeste vragen direct kunnen beantwoorden. Als zij jouw vraag niet kunnen beantwoorden, zullen ze je doorverwijzen naar onze Functionaris voor Gegevensbescherming, mr. Mark Thorborg. Hij is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 088 00 868 00 of via privacy@leeuwendaal.nl. Overigens heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.